چیدمان مناسب برای بلندگوهای سیستم سینمای خانگی بلندگوها را کجا بگذاریم؟

چیدمان مناسب برای بلندگوهای سیستم سینمای خانگی بلندگوها را کجا بگذاریم؟

اگر به تازگی سیستم سینمای خانگی خریداری کرده باشید، به طور حتم با یک سوال بزرگ روبرو شده‌اید؛ اینکه این تعداد زیاد بلندگو را کجا و در چه شرایطی قرار دهید تا بهترین کیفیت و بهترین عملکرد را داشته باشند؟ اگر حتی یک بلندگو جای نامناسبی داشته باشد، ممکن است تجربه‌ای ناخوشایند به دنبال داشته باشد و به این نتیجه برسید که خریدی بی‌دلیل داشته‌اید! در این مقاله به نحوه استقرار بلندگوهای سیستم سینمای خانگی خواهیم پرداخت.

در کل صداي سيستم سينماي خانگي به محل استقرار بلندگوها و جای نشستن افراد بستگي دارد. شاید مجبور شوید بلندگوها را نزدیک دیوار قرار دهید، اما اگر آنها را در فاصله حداقل چند ده سانتی‌متری دیوارها بگذارید صدای بهتری خواهید شنید.

اغلب استفاده از قوانین یک‌سوم و یک‌پنجم برای تعیین محل قرارگیری بلندگوها و محل نشستن افراد خوب جواب می‌دهد. براساس این قوانین فاصله بلندگوها از دیوار بايد ضریبی از یک‌سوم یا یک‌پنجم ابعاد اتاق باشد. به طور مثال اگر اتاق ۶ متر در ۵ متر باشد، دو بلندگوی چپ و راست جلویی را در فاصله ۱،۲ متر (یک‌پنجم ۶ متر) از دیوار پشت، و فاصله ۱ متر (یک‌پنجم ۵ متر) از دیوارهای چپ و راست قرار دهید. سپس صندلی اصلی را به فاصله ۱،۲ متری دیوار پشت شنونده قرار دهید (که برابر با ۳،۶ متری فاصله از خطی است که دو بلندگوی جلو در مقابل آن قرار گرفته‌اند) یا فاصله آن از دیوار ۲،۴ متر تعيين شود (که برابر با ۲،۴ متر فاصله از خط واصل دو بلندگوی جلو است). به شکل ۱ دقت کنيد.

به خواندن ادامه دهید